Je helende vermogen bevindt zich in je kern.

Ik help je manieren te vinden om dit te verwerkelijken.

"De ziel spreekt tot het lichaam en het lichaam spreekt tot de mind."

Dr Sue Morter

Ruimte voor de ziel

Een traject van minimaal zes maanden waarin je jouw toegang vindt tot je creatieve, helende vermogen

Ruimte voor het lichaam

Een serie B.E.S.T. (Bio Energetische Synchronisatie Techniek) sessies om onbewuste verstoringen in het lichaam te schonen

Ruimte voor de mind

Leer je mind in te zetten zoals hij bedoeld is: als dienaar van de ziel