Anne-Marie Splinter

 

 

Anne-Marie Splinter heeft zich de afgelopen dertig jaar bezig gehouden met de aard van bewustzijn. Ze bestudeerde diverse wijsheidstradities en kreeg onderricht van verschillende leraren en leraressen, geworteld in o.a. de Vedische en Soefi traditie. Dat leidde tot kennis over o.a. de wet van het octaaf (in tijd en bewustzijn). Hier gaf ze enkele jaren trainingen over. Aan het einde van deze periode stuitte ze op het werk van Dr Sue Morter. In dit werk wordt de rijke kennis van de werking van bewustzijn toegepast in een (fysieke) behandeling. Deze B.E.S.T.  (bio energetische synchronisatie techniek) behandeling richt zich op het optimaal laten stromen van de levensenergie, door alle lagen van ons systeem, waardoor herwonnen vitaliteit, genezing, maar ook het harmonieus openen van groter bewustzijn gerealiseerd kan worden.

Anne-Marie bekwaamde zich de afgelopen jaren als B.E.S.T. behandelaar en als Energy Codes Coach, waarmee ze haar jarenlange ervaring met en inzicht in de bewustzijnslagen in ieder mens kan toepassen in een methode die directe en voelbare resultaten oplevert.

Anne-Maries interesse in hoe bewustzijn werkt werd ingegeven door haar jeugd met een vader die gediagnosticeerd was met schizofrenie en die daar niet behandeld voor wilde worden in het reguliere circuit. De medicijnen die hij  kreeg legden zijn hele belevingswereld plat, zo weigerde hij zijn leven te leiden.  Waar zijn psychoses een beangstigende realiteit waren in haar vroege jeugd, kreeg ze later begrip voor zijn keuze zich niet te laten behandelen. Ze nam de taak op zich om een ander antwoord op psychische noden te vinden, een antwoord dat waardig was, en dat uitging van je hele menselijke bewustzijn, niet alleen van een defect brein. Het zoeken naar dat antwoord bracht haar bij de wijsheidstradities, waar ze oude en vitale  benaderingen vond om heling mogelijk maken in een bewustzijn dat gespleten is en dat haar eigen innerlijk licht niet meer herkent. Maar meer dan dat, het zette haar op het spoor van het verwezenlijken van het volledige bewustzijn.  De relatie met haar vader is tot zijn dood gecompliceerd geweest, en ze heeft haar bevindingen niet met hem kunnen delen. Toch is hij degene geweest die haar op dit pad heeft gebracht, en meer dan dat, die haar begrip heeft gegeven voor de buitenissige uithoeken die de menselijke ervaringswereld kan omvatten.