Anne-Marie Splinter

Een jaar samen onderweg

Wil je  meer innerlijke ruimte ontsluiten en een diepere grond van bestaan verwerkelijken? Ben je bereid een intensieve verbinding met me aan te gaan? Dan kun je overwegen een jaar lang met me onderweg te gaan.

Overdracht van ziel tot ziel

Echte kennis komt niet uit boeken, maar wordt overgedragen van ziel tot ziel. Dit besef ligt ten grondslag aan de leraar-leerling relatie op het pad van zelfverwerkelijking. Het is in dit licht dat we de verbinding aan gaan.

Open verbinding

We onderhouden een open verbinding waarin ik me steeds opnieuw afstem op wat er voor je nodig is om de grotere ruimte van je ziel te ontsluiten. In de loop van het jaar ontwikkel je een heldere afstemming op de taal van je ziel, de levende intelligentie in je. Je leert beslissingen te nemen en richting te kiezen in overeenstemming met dit ongrijpbare, vitale deel van je. Je leven krijgt een onderzoekende, openende, expanderende kwaliteit, ongeacht uiterlijke omstandigheden.

Toewijding

Dit aanbod vraagt een wederzijdse toewijding, en het brandende verlangen om de ruimte van je ziel te ontsluiten. De (ego) structuren in je die je in een kleinere levensruimte houden komen onder druk te staan, zowel de structuren waar pijn aan wordt  beleefd als degenen die een gevoel van welbehagen oproepen. Beiden vragen om transformatie op een weg als deze.

Dienstbaarheid

Je bereidheid je toe te wijden is een onmisbaar ingrediënt voor deze intieme vorm van overdracht. Niet aan mij als persoon, maar aan het bewustzijn dat in onze uitwisseling tot leven kan komen. Zoals je een goede muziekleraar waardeert en zijn aanwijzingen opvolgt, omdat je weet dat deze je bij een zuivere klank en nieuwe muzikale ruimtes brengen. Je begaat niet de vergissing dat je de muziekleraar zélf gaat aanbidden in plaats van de muziek. Dan is de werkzaamheid meteen verzwakt, omdat je je niet langer afstemt op de primaire reden van jullie samen zijn.  Zo gaat het in een spoor als dit om het ontsluiten van bewustzijn, daar ben ik op gericht en daar ben ik dienstbaar aan. En ik vraag diezelfde dienstbaarheid van jou.

Uitwisseling

Een jaar als dit gaat niet over het volgen van een vooropgezet programma, met een vooraf uitgestippeld curriculum in hoe we van A naar B gaan. Het is een samen onderweg gaan in het gedeelde verlangen om een grotere ruimte van bestaan in te nemen, om jezelf in overeenstemming te brengen met het leven zelf. Daarin fungeer ik als gids. Een verbinding als deze is niet uit te drukken in een uurloon, of in een pakketprijs. Het vraagt fundamentele toewijding van beide partijen. Daarom volg ik hierin de berekening die ook in de bewustzijnsscholen werd (en ook nog wordt) gehanteerd. De schoonheid is dat deze gaat over bereidheid, en niet over rijk of arm zijn.

Percentage

Is je verlangen zo groot dat je bereid bent 10 procent van je inkomen een jaar lang te besteden aan het ontsluiten van je ziel? Kun je ervaren dat je hiermee je eigen evolutie op de eerste plaats zet, en dat je daarmee ruimte maakt voor een ordening waarin je bezieling vooraan komt te staan? Voel je hoe het je los maakt van de gebruikelijke manier van over geld en bezit denken, en hoe  het ruimte maakt voor een creatieve stroom, de werkelijke bron van overvloed? Dan zou dit jaar wel eens een groot geschenk aan jezelf kunnen zijn. Neem contact met me op voor een gesprek waarin we dat verder onderzoeken.