Anne-Marie Splinter

Ruimte voor de mind

Het is de taak van de mind om de ziel te dienen. We hebben de mind aan het roer gezet, en de ziel tot dienaar gemaakt. Dat is de omgekeerde wereld. Het is de kunst om de mind te leren zich gewaar te worden van de signalen die de ziel voortdurend geeft.

Dr Sue Morter

Je mind, in wat ouderwets Nederlands het best te vertalen met ‘gemoed’, de organische samenhang tussen je gedachten en gevoel, heeft de neiging zichzelf te verliezen in zijn eigen tredmolen. Dat is helder in terugkerende beperkende gedachtepatronen als: “Dat kan ik toch niet”,  “Zie je wel…..” of “Daar gaan we weer…” Het is een teken van energie die steeds maar weer door dezelfde sleetse circuits stroomt. De mind kán ook niet anders dan herkauwen als hij aan zijn eigen lot wordt overgelaten, hij heeft een innerlijk licht nodig om zich op te richten.

Leer je mind vruchtbaar in te zetten, door hem te richten op (de taal van) je ziel, die via je lichaam spreekt. In één of meerdere coachingsgesprekken geef ik je handvatten om deze afstemming zuiver en helder te vinden.

Er is een vredevolle staat van zijn die diep in je kern stroomt. Sta die stilheid toe op te komen en te stromen. Sta die stilheid toe de loop van je leven te bepalen.

Dr. Sue Morter