Anne-Marie Splinter

Ruimte voor de ziel

Ruimte voor de ziel is een intensief traject van minimaal zes maanden, waarin je toegang krijgt tot een diepere waarneming van wie je bent en van wat je vermogen is. Je beweegt van het gezichtspunt van de persoonlijkheid naar dat van de ziel. De tijdloze kennis uit de bewustzijnsscholen wordt op een moderne, individueel toegepaste manier werkzaam voor je.

Je ontvangt één of twee keer in de week een B.E.S.T. sessie op afstand. Daarin worden onbewuste patronen die je in een vecht, vlucht of bevries reactie houden ontladen. Daarnaast leggen we nieuwe, meer ontspannen en creatieve neurologische verbindingen aan met behulp van deze techniek. Het fijne van de B.E.S.T. techniek is dat je niet hoeft te praten of verhalen hoeft op te diepen. We werken met de energie onder de gebeurtenissen en verhalen en maken die vrij.

Iedere twee weken is er een (online) coachingsessie, waarin je handvatten en oefeningen ontvangt om je bewust op de intelligentie van je ziel af te stemmen.

Je ontvangt verschillende audio en video bestanden met oefeningen en kennis, op jou afgestemd.

Ik ben altijd via app bereikbaar gedurende de tijd van het traject. 

Heb je het diepe verlangen om vanuit een groter perspectief te leven en werken? Verlang je naar een gevoel van thuiskomen in jezelf, en te weten dat het leven je goedgezind is, wat de omstandigheden ook zijn? Met dit traject wordt dat je vreugdevolle vertrekpunt. Neem contact met me op voor meer informatie.

Wanneer je de tijd neemt om je af te stemmen op je ontvankelijke luisteren, zul je een zachte stem in het hart van je leven gaan horen. Deze is dieper en standvastiger dan al die andere stemmen van teleurstelling, ongemak, zelfkritiek en somberheid. Alle heiligheid gaat over het leren horen van de stem van je eigen ziel. Deze is er altijd en hoe dieper je leert te luisteren, des te groter de verrassingen en ontdekkingen zijn die zich zullen ontvouwen. De zachtheid van je ziel binnengaan verandert de toon en kwaliteit van je leven. Je leven wordt niet langer in beslag genomen door de zucht naar de volgende gebeurtenis, ervaring of prestatie. Je leert uit de tredmolen te stappen en op de aarde te lopen. Je wint een nieuw respect voor jezelf en anderen en je leert te zien hoe wonderbaarlijk kostbaar dit ene leven is. Je begint door de betoverende sluiers van illusie te zien die je als werkelijkheid had genomen. Je verkwanselt jezelf niet langer aan dingen en situaties die je essentie uitputten. Je weet nu dat je echte bron niet buiten je ligt. Je ziel is je ware bron, een nieuwe energie en passie ontwaken in je.

John O'Donohue