Anne-Marie Splinter

integratie

Polariteit

Deze week las ik met veel plezier in het boekje ‘Inner Octaves’ van Michel Conge. Conge was een Franse bioloog en dokter die aan het einde van WW2 werd geïntroduceerd bij Gurdjieff en tot diens overlijden in 1949 met hem werkte. Daarna vormde zich een groepje zoekers naar waarheid om hem heen, die hij begeleidde […]

Polariteit Meer lezen »

Muziek

We zoeken niet naar de zin van het leven, we zoeken naar de ervaring van volledig levend zijn – Joseph Campbell Het leren werken met de wet van het octaaf van bewustzijn kan, hoe kan het ook anders, het best vergeleken worden met het leren maken van muziek. Het kijken naar muzikanten is sowieso verhelderend,

Muziek Meer lezen »

Zelfregulatie

Stelling: religieuze beoefening is onmisbaar voor volledige zelfregulatie Zelfregulatie: volgens de neuropsychologie: De mogelijkheid om de eigen processen te sturen die nodig zijn om te functioneren in het dagelijks leven. Het gehele begrip zelfregulatie zoals dat in de psychologie wordt gehanteerd omvat cognitieve regulatie, emotionele regulatie en gedragsregulatie. Het reguleren/sturen van denken, emoties en gedrag

Zelfregulatie Meer lezen »