Anne

Anne-Marie Splinter houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met het (proefondervindelijk) bestuderen van bewustzijn, en wat het nu betekent om een volledig levend menselijk wezen te zijn. Ze combineert haar kennis over en ervaringen in mystieke stromingen met de nieuwste inzichten die op het grensvlak van natuurkunde en bewustzijn ontstaan.

Polariteit

Deze week las ik met veel plezier in het boekje ‘Inner Octaves’ van Michel Conge. Conge was een Franse bioloog en dokter die aan het einde van WW2 werd geïntroduceerd bij Gurdjieff en tot diens overlijden in 1949 met hem werkte. Daarna vormde zich een groepje zoekers naar waarheid om hem heen, die hij begeleidde […]

Polariteit Meer lezen »

Muziek

We zoeken niet naar de zin van het leven, we zoeken naar de ervaring van volledig levend zijn – Joseph Campbell Het leren werken met de wet van het octaaf van bewustzijn kan, hoe kan het ook anders, het best vergeleken worden met het leren maken van muziek. Het kijken naar muzikanten is sowieso verhelderend,

Muziek Meer lezen »

Lemmings

Ken je het inmiddels antieke computerspel “Lemmings”? Daarin wordt een grote hoeveelheid van deze diertjes (een lemming is een klein knaagdier dat leeft rond de Noordpool) in een level, of virtuele wereld gedropt, waarna ze achter elkaar aan in één rechte lijn vooruitlopen. Niets brengt ze van hun pad, en ze komen heel wat tegen

Lemmings Meer lezen »

Zelfregulatie

Stelling: religieuze beoefening is onmisbaar voor volledige zelfregulatie Zelfregulatie: volgens de neuropsychologie: De mogelijkheid om de eigen processen te sturen die nodig zijn om te functioneren in het dagelijks leven. Het gehele begrip zelfregulatie zoals dat in de psychologie wordt gehanteerd omvat cognitieve regulatie, emotionele regulatie en gedragsregulatie. Het reguleren/sturen van denken, emoties en gedrag

Zelfregulatie Meer lezen »

Het hart

Het citaat uit de Talmoed: “God wil het hart”, verwijst naar de meest innerlijke dimensie van dit orgaan, niet naar zijn functie als bloedpomp. Die meest innerlijke dimensie heeft een landingspunt op een plek die de geheime kamer van het hart wordt genoemd. Verschillende mystieke teksten, uit verschillende mystieke tradities, spreken over deze kamer. Rumi

Het hart Meer lezen »

Draadje

Wanneer je dreigt te verzuipen in zorgen en somberheid omdat je niet meer ontspannen kan. Wanneer je ‘s nachts wakker wordt van pijn -in je lijf, in je geest, in je ziel-, omdat de koude noordenwind al te lang door je dagen raast. Wanneer paniek je overvalt bij de aanblik van alwéér een nieuwe dag,

Draadje Meer lezen »